Cambridge Engelsk

Har du mod på fordybelse i engelsk?

Valgfaget Cambridge Engelsk er for dig, der har mod på fordybelse i engelsk. Vi tilbyder faget for at give dig mulighed for at tage en international eksamen, der er adgangsgivende til studie- og arbejdssammenhænge i udlandet.

Styrk dine engelske færdigheder

Faget giver gode muligheder for at styrke egne engelske færdigheder generelt, da mange af eksamensdelene hænger sammen med de danske krav til sprogfærdigheder. Der er god overførselsværdi fra Cambridge-engelsk til den “almindelige” engelsk-undervisning.

Fagets indhold

Rent indholdsmæssigt introduceres eleverne til og trænes i de 4 eksamensdele: “Reading and Use of English”, “Writing”, “Listening” & “Speaking”.

Hvis du gerne vil have Cambridge-engelsk skal du være forberedt på, at det er et valgfag, som kræver en del boglig selvdisciplin.

Elbæk Efterskole er certificeret Cambridge English Exam Preparation Centre.