Har du mod på fordybelse i tysk?

Valgfaget Goethe Tysk er for dig, der har mod på fordybelse i tysk. Vi tilbyder faget for at give dig mulighed for at tage en international eksamen, der er adgangsgivende til studie- og arbejdssammenhænge i udlandet.

 

Styrk dine tyske færdigheder

Faget giver gode muligheder for at styrke egne tyske færdigheder generelt, da mange af eksamens-delene hænger sammen med de danske krav til sprogfærdigheder. Der er god overførelsesværdi fra Goethe Tysk til den “almindelige” tysk-undervisning.

 

Fagets indhold

Rent indholdsmæssigt introduceres eleverne til og trænes i de 4 eksamens-dele: ”Læse”, ”Skrive”, ”Tale” og ”Høre”. Kurset har til formål at sikre sprogniveauet A2 i tysk på ’Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog’.

Hvis du gerne vil have Goethe Tysk skal du være forberedt på, at det er et valgfag, som kræver en del boglig selvdisciplin.

 

Elbæk Efterskole udbyder certificeret Goethe Tysk fra skoleåret 2017/18.