Indmeldelse – er det nu?

Ja – det er! – Det er en god ide at melde sig ind i god tid for at sikre, at du har en plads.

Hvis du ønsker at blive optaget som elev på Elbæk Efterskole skal du have set skolen først. Du kan tilmelde dig en rundvisning på skolen her.

Indmeldelsesblanket

Undertegnede indmelder hermed nedstående elev i:

KUN mor og/eller far med samme adresse som eleven skal udfyldes - OBS CPR-nummer skal udfyldes med alle 10 cifre!

Eventuel ny ægtefælle/samlever med samme adresse som eleven udfyldes længere nede.
Sender