Skolekreds

Skolekredsen er både det juridiske og ideologiske bagland for skolen. Alle, der positivt vil arbejde for skolen og dens virksomhed, kan optages som medlemmer af skolekredsen.

Hvis man ønsker være med i den kreds af mennesker, der står bag skolen skal man søge om optagelse i skolekredsen.

Alle, der er myndige og positivt vil arbejde for skolens virksomhed, kan være medlem af skole-kredsen mod betaling af det årskontingent, der fastsættes af skolens ordinære generalforsamling. Medlemskabet godkendes af bestyrelsen. Det foregår som regel på det førstkommende bestyrelsesmøde efter at bestyrelsen eller skolens kontor har modtaget ansøgningen. Ansøgningen indeholder en kort begrundelse for ønsket om optagelse samt navn og adresse.

Medlemskab giver adgang og stemmeret på skolens generalforsamling. Ansatte har adgang til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Medlemmerne af skolekredsen har ret til indsigt i årsrapporten, der forelægges på generalforsamlingen, samt drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Det årskontingentet, man betaler som medlem af skolekredsen, er driftsindtægt for skolen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.