En boglig efterskole

Boglig dygtiggørelse
– Elbæk Efterskole er en boglig efterskole, hvilket betyder at der i undervisningen i de boglige fag lægges vægt på faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse.

Undervisning
– Undervisningen i de boglige prøveforberedende fag tilrettelægges således, at den altid står mål med, hvad der kræves i folkeskolen og således, at eleverne kan indstille sig til folkeskolens 9. kl. prøve eller folkeskolens 10. kl. prøve.

Bekendtgørelse
– Undervisningen følger altid seneste bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og seneste bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v.

Undervisningsudstyr
– Der er projektorer og interaktive tavler i alle skolens undervisningslokaler. Ligeledes er der i alle lokaler på skolen trådløs netværksforbindelse. Vi anbefaler meget, at eleverne medbringer en bærbar pc, da computeren indgår som et naturligt arbejdsredskab i næsten alle fag.

Elbæk Efterskole er desuden certificeret Cambridge English Exam Preparation Centre.

cambridge_english_exam