Biologi

Naturvidenskabsfag

Biologi og Geografi

På Elbæk efterskole i Jylland 9. klasse er de to naturvidenskabsfag – biologi og geografi – obligatoriske. Disse fag er ikke et tilbud til eleverne i 10. klasse.

Vi tilrettelægger undervisningen i alle boglige fag, så den lever op til de krav der stilles til folkeskolen. Derfor arbejder vi lige som folkeskolen også ud fra “Fælles Mål”. Der vil til årets eksaminer være udtrækning for 9. klasses-eleverne mellem naturvidenskabsfag og medborgerskabsfag.

“Fælles Mål – Biologi”

“Fælles Mål – Geografi”

I forbindelse med eksamen i 9. klasse går man som elev til mundtlig prøve i naturfag, som er en samlet prøve for fagområderne i geografi, biologi, fysik og kemi.

“Fælles Mål – Fysik-kemi”