Biologi

Naturvidenskabsfag

Biologi og Geografi

I 9. klasse er de to naturvidenskabsfag, biologi og geografi, obligatoriske. Fagene fylder ikke meget på skoleskemaet timemæssigt set. Disse fag er ikke et tilbud til eleverne i 10. klasse.

Vi tilrettelægger undervisningen i alle boglige fag, så den lever op til de krav der stilles til folkeskolen. Derfor arbejder vi lige som folkeskolen også ud fra “Fælles Mål”. Der vil til årets eksaminer være udtrækning for 9. klasserne mellem naturvidenskabsfag og medborgerskabsfag.

 

“Fælles Mål – Biologi”

“Fælles Mål – Geografi”

“Fælles Mål – Naturfag”