Fysik Elbæk Efterskole

Fysik-kemi

På Elbæk Efterskole har alle elever fysik/kemi som obligatorisk fag, selv om det i folkeskolens 10. klasse er et valgfag. Dvs. at faget i 10. klasse principielt er et fag man kan vælge helt fra. Det kan man ikke som elev på Elbæk Efterskole.

På Elbæk Efterskole tilrettelægges undervisningen, så den lever op til de krav der stilles til folkeskolen. Derfor arbejder vi lige som folkeskolen også ud fra “Fælles Mål”.

“Fælles Mål – Fysik-kemi”

Formål for faget Fysik-Kemi

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi.

Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fagene – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere.

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.