Medborgerskab

Medborgerskabsfagene består af følgende: Historie, kristendom og samfundsfag, som er obligatoriske fag for 9. klasserne på Elbæk Efterskole. Fagene udbydes ikke til 10. klasserne.

Vi tilrettelægger undervisningen i alle boglige fag, så den lever op til de krav der stilles til folkeskolen. Derfor arbejder vi, lige som folkeskolen, også ud fra “Fælles Mål”. Der vil til årets eksaminer være udtrækning for 9. klasserne mellem naturvidenskabsfag og medborgerskabsfag.

Fælles Mål – Historie

Fælles Mål – Kristendom

Fælles Mål – Samfundsfag