Tysk Elbæk Efterskole

Tysk

På Elbæk Efterskole tilrettelægges undervisningen, så den lever op til de krav der stilles til folkeskolen. Derfor arbejder vi lige som folkeskolen også ud fra “Fælles Mål”.

“Fælles Mål 2009 – Tysk”

På Elbæk Efterskole har alle elever tysk som obligatorisk fag, selv om det i folkeskolen er et valgfag. Dvs. at det i folkeskolesammenhæng er et fag man kan vælge helt fra. Det kan man ikke som elev på Elbæk Efterskole. Man er således som elev på Elbæk Efterskole pålagt obligatorisk undervisning i det boglige valgfag Tysk.

 

Formål for faget Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.