Valgfag løb

Valgfag – skab din egen linje

Din personlige egen linje

Hvis man har flere interesser, er det ikke altid nemt at vælge én bestemt linje for hele året. Derfor har vi på Elbæk Efterskole ikke fastlagte linjeforløb, men istedet for du som elev selv mulighed for at skabe din egen linje. Du kan vælge fag indenfor idræt, efterskole musik, dans, drama, kreative fag og meget, meget mere.

Du kan vælge 6-9 valgfagsmoduler om ugen, og der vælges valgfag tre gange i løbet af skoleåret.

At vælge valgfag

Du skal skal vælge min. 4 valgfag om ugen, hvor du har mulighed for at sammensætte et skema, der passer lige til dine interesser og ønsker. Valgfagene ligger typisk sidst på eftermiddagen og enkelte ligger om aftenen.

Vi ændrer udbuddet af valgfag fra år til år, så derfor kan vi ikke lave en præcis liste over, hvilke valgfag, vi tilbyder det år du skal være elev. Vi har mange valgfag, der går igen hele året – f.eks. fodbold, spring og musik, men valgfagene bliver kun oprettet, hvis der er nok elever, som vælger dem, så af og til bliver enkelte nye eller specielle valgfag ikke udbudt p.g.a. manglende interesse fra eleverne.

Et valgfagsmodul er på 45, 60, 80 eller 90 minutter – dette afhænger af faget. Enkelte valgfag (som f.eks. madlavning) strækker sig over 2 moduler. Du kan godt vælge det samme valgfag flere gange i løbet af skoleåret. Hvis du f.eks. er vild med fodbold så kan du på vores fodbold efterskole vælge det som dit valgfag i alle tre valgfagsperioder – dog max. 4 gange om ugen. Det samme gør sig også gældende for håndbold, musik, spring m.m.