Få din personlige linje

 

Du kan selv kombinere din egen linje med f.eks. sport og gymnastik eller med musik og teater, eller du kan danne en mere kreativ linje med forskellige håndværksfag.

Vi forsøger ihærdigt at sammensætte udbuddet af valgfag sådan, at du har størst mulighed for at skabe din”ønske-linje”. Hvis du vil fordybe sig i et fag, kan du vælge det i flere perioder (hvilket mange af fagene naturligt lægger op til) – eller du kan udfordre dig selv i en enkelt periode og “snuse” til et fag, du aldrig har prøvet før. Vi tilbyder dig en bred valgfagspakke som du kan vælge frit imellem. Du kan sagtens vælge, så du f.eks. er musikelev, idrætselev eller lignende – du har bare muligheden for at kombinere valgfagene på kryds og tværs af dine forskellige interesser.

Valgfagsvariation

Valgfagene varierer fra år til år, men mange valgfag gå med sikkerhed igen. Der kommer ofte nye valgfag til. De “store” valgfag (som f.eks. fodbold, håndbold, spring, musik m.m.) tilbydes i alle tre perioder – ofte med flere hold om ugen. Andre valgfag (som f.eks. æskefremstilling, sølvkæder, golf m.m.) tilbydes i én eller to perioder med et enkelt hold.

Se en oversigt med eksempler på valgfag, der tidligere har været udbudt her