Regelsæt Elbæk Efterskole

Regelsæt

For at alle elever kan have en god hverdag på Elbæk Efterskole, er det nødvendigt, at alle følger de samme retningslinier. I ethvert fællesskab findes der en masse uskrevne leveregler som alle naturligt følger, men der findes også nogle regler, som man skal følge. Sådan er det også på Elbæk Efterskole, hvor nedenstående regelsæt er gældende:

  • Du skal være en god kammerat og deltage positivt og aktivt i efterskolelivet.
  • Der er mødepligt til alle måltider, timer og fællesarrangementer.
  • Der må ikke drikkes øl, vin og spiritus på skolen eller på vej til og fra skolen.
  • Narkotiske stoffer o. lign. er forbudt ved lov og helt uforeneligt med et ophold på Elbæk Efterskole.
  • Eleverne må ikke gå i seng med hinanden på skolen.
  • Enhver form for spil om penge er forbudt.
  • Rygning er ikke tilladt -heller ikke elektroniske cigaretter eller lign., hverken indendørs eller udendørs. Der må ikke ryges på vej til eller fra skolen.