Undervisning Elbæk Efterskole

Faglig dygtiggørelse

På Elbæk Efterskole sigter undervisningen i alle fag mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse.

Personlig udvikling

Det overordnede mål er at udvikle elevernes almene og personlige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til de mange sideordnede undervisningsforløb forventes det, at eleverne er aktive, velforberedte og motiverede.

Årsplan

Undervisningens forløb tilrettelægges i henhold til vores årsplan med 42 skoleuger. Der vil være undervisning, der er tilrettelagt til afvikling i weekender, ligesom der vil være enkelte undervisningsfrie hverdage. I de boglige fag tilrettelægges undervisningen således, at den altid står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Vores valgfag er delt op hen over året, så de afvikles i 3 perioder. Man altid genvælge sine valgfag.

Profil-fag-uger

Der er i løbet af året flere anderledes uger f.eks. en friluftsuge, en uge med musikalske og dramatiske udfoldelser, emneuger med f.eks. kunst eller kursus- og faguger, hvor eleverne kan fordybe sig i et enkelt fag. Der er et alpint skikursus i Østrig med østrigske skilærere, en kultur- og sprogrejse til Berlin, diverse gymnastikopvisninger og meget mere.