Faglig dygtiggørelse

På Elbæk Efterskole sigter undervisningen i alle fag mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse.

Udvikling

Det overordnede mål er at udvikle elevernes almene og personlige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til mange sideordnede undervisningsforløb forventes det, at eleverne er aktive, velforberedte og motiverede.

Årsplanen

Undervisningens forløb tilrettelægges i henhold til årsplanen. 41 kursusuger består af mindst 5 hele undervisningsdage og den 42. uge består af 4 hele undervisningsdage. Der vil være undervisning, der er tilrettelagt til afvikling i weekender, ligesom der vil være undervisningsfrie hverdage.

Alternative uger

Der er flere anderledes uger med f.eks. en friluftsuge, en uge med musikalske og dramatiske udfoldelser, emneuger med f.eks. kunst eller kursus- og faguger, hvor eleverne kan fordybe sig i et enkelt fag. Der er et alpint skikursus i Østrig med østrigske skilærere, en kultur- og sprogrejse til Berlin, diverse gymnastikopvisninger og meget mere.