Det unge menneske vi har fået hjem har…

”Fået endnu mere kendskab til sig selv i relation til andre og har fået tydeliggjort sine livsværdier i den sammenhæng.” 

”Øvet og tilegnet sig en måde at tøjre sin nervøsitet i eksamens øjemed.”

“Lært at stå på egne ben og træffe selvstændige beslutninger. Hun er blevet mere moden på det år, der er gået og hun er ikke længere så usikker på de ting, hun gør og siger. Hun har også fået en tro på, at hun kan klare faglige udfordringer, som i udgangspunktet virker meget vanskelige for hende.” 

”Tilegnet sig nye kompetencer musisk, fagligt og sportsligt.”

”Har lært noget om sig selv – har for første gang i sit liv prøvet at være ensom (før var kammerater/venner en selvfølge) og har måttet kæmpe for at få det løst – og med succes.”

“Fundet en hel ny side af sig selv. Er blevet anerkendt for den han er og har lært, at man ikke behøver at lade som om. I en hverdag, hvor man er sammen 24/7 pilles facaderne ned og man kan ikke holde stilen, hvis man prøver at være noget man ikke er. At være sig selv selv har værdi. Han har lært at stå ved at være faglig ambitiøs. men samtidig lært, at man kan så meget andet. Han har fået venner for livet og mødt voksne, som har set ham som den han er.” 

”Været glad og stolt.”

”Udviklet sig til at blive et selvstændigt ungt menneske, fået nogle fantastiske oplevelser og stiftet venskaber, der vil holde i mange år.”

”Udviklet sig specielt på den sociale del og er blevet mere bevidst om sig selv, både ift. egne interesser, styrker og svagheder samt, hvordan han indgår i en større sammenhæng med andre.”

”Modnet sig helt utroligt og hviler mere i sig selv end nogensinde. Han har rykket SÅ vildt på sine egne grænser – på den gode måde, og lært så meget om livet. Han er en rigtig glad dreng.”

”Været på en fantastisk rejse og har fået skabt relationer til mennesker for livet.”

”Lært sig selv at kende, har udviklet sig både personligt og socialt (kompetencer).”

”Fået troen på sig selv og blevet et endnu mere selvstændigt individ.”

”Fået endnu mere forståelse for forskelligheder hos mennesker.”

”Har været på en dannelsesrejse.”