Hvorfor skal andre forældre sende deres barn et år (eller to) på Elbæk Efterskole?

 

”Fordi det unge menneske møder andre unge mennesker end dem han er vant til at omgås hjemmefra og bliver også i denne kontekst i højere grad tvunget til at agere i et anderledes socialt fællesskab end vanligt. Dette skaber bl.a. grobund for større rummelighed, egen-indsigt, etc.”

 

”Fordi den cocktail af værdier og aktiviteter som samlet set definerer et år på Elbæk Efterskole, skaber alle store gevinster, og fordi det gøres i en særdeles tryg og professionel ramme.”

 

”Fordi det er en god og alsidig skole med mange muligheder, hvor fællesskabet vægtes højt, men hvor der samtidig er plads til individuelle præstationer.”

 

”Man føler sig tryg – forstået på den måde, at hvis der er problemer el. lign., så bliver vi kontaktet/informeret med det samme.”

 

”Der er fantastiske lærere, der tager ansvar for at udvikle eleverne i trygge rammer – super gode faciliteter, hyggelig skole med passende størrelse, rigtig fint koncept med mulighed for at vælge valgfag flere gange og derved sammensætte et alsidigt efterskoleophold.”

 

”Elbæk Efterskole har nogle rigtige gode rammer, og en rigtig god størrelse, hvor de unge ikke bare bliver én i mængden – og i vores optik er skolen forankret i nogle rigtige gode og sunde grundværdier, som passer godt til vores egen holdninger til, hvordan man skal være medopdrager i de unge menneskers liv.”

 

”Hér bliver de unge mødt af venlige, engagerede og sjove lærere, der oprigtigt har interesse i de unges liv, trivsel og udvikling. Hér er højt til loftet, med en tone af ordentlighed hele tiden – og så leverede de altså et BRAG af en opvisning (Waaaauuu!!!)”

 

”Fordi barnet en gang imellem har brug for at stoppe op og se verdenen med nye øjne”.

 

”Fordi barnet bliver langt mere bevist omkring sig selv som individ og i en kontekst med andre.”

 

”Fordi barnet har mulighed for at give et fagligt eller personligt udviklingsområde en ekstra skalle og derved blive langt bedre rustet til sin fortsatte skolegang.”

 

”Elbæk Efterskole tager de unge mennesker meget seriøst og udviser stor respekt for i et skoleår (eller to) at have en del af elevernes liv i deres hænder.”

 

”Elbæk Efterskole har nogle meget kompetente ansatte, der sørger for at støtte og bakke de unge mennesker op med henblik på at udvikle sig både personligt og socialt.”

 

”Elbæk Efterskole sætter rammerne for, at de unge mennesker tilgodeses, udvikler sig, tager ansvar og ikke mindst – bidrager til fællesskabet.”