Økonomi Elbæk Efterskole

Økonomi

Efterskole priser – Hvad koster det?

Et efterskoleophold på Elbæk Efterskole koster kr. 2.675,- pr. uge i skoleåret 2022-2023. Derudover opkræver skolen 2.000,- kr. til delvis dækning af fritids-/idræts-/gymnastiktøj.

Ved hjælp af nedenstående link til Efterskoleforeningens hjemmeside kan man beregne, hvad egenbetalingen bliver. Egenbetalingen er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene/ugeprisen har fratrukket elevstøtte fra staten.

Klik på linket beregn egenbetaling – Vælg “Elbæk Efterskole” på listen og derefter skoleår.

Læs mere om økonomi på Efterskoleforeningens hjemmeside

Depositum

Skolen fremsender giro-indbetalingskort til betaling af depositum kr. 1.800,- når du er indmeldt. Dog tidligst ca. 1 3/4 år før skolestart. Fortryder du din indmeldelse efter at have indbetalt depositum, tilbagebetales beløbet ikke.

Betalingen sker i 11 rater til den 1. i hver måned – første gang d. 1. juli. Det indbetalte depositum på kr. 1.800,- trækkes fra i den sidste rate skolepenge i maj.

Indmeldelses-/optagelsesgebyr

Skolen optager kun elever til et skoleår, men det er muligt at søge om optagelse til både 9. og 10. klasse.

Du er dog kun sikret optagelse til 1. skoleår. Såfremt du er indmeldt til 2 skoleår og starter i 9. klasse, bortfalder din indmeldelse til 10. klasse og du får i stedet mulighed for at søge optagelse som 2. års elev i løbet af skoleåret.

Indmeldelses-/optagelsesgebyr er et engangsbeløb der udgør kr. 1.500,-. Såfremt du reserverer begge år, indbetales 2 gange indmeldelses-/gebyr. Beløbet tilbagebetales ikke.

Optagelsen er gyldig fra det tidspunkt, hvor beløbet er indbetalt. Hvis ikke beløbet indbetales rettidigt forbeholder skolen sig ret til at tildele pladsen til en anden.