Efterskole priser – Elevstøtte

Alle danske elever får et tilskud fra staten til deres efterskole-ophold. Størrelsen af tilskuddet afhænger af forældrenes indtægt to år forud for efterskoleopholdet. Fra 2012 er støtten forhøjet i forhold til tidligere for at gøre det økonomisk overkommeligt for alle familier at sende et barn på efterskole.

Egenbetaling er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene (= det beløb skolen opkræver) har fratrukket elevstøtte fra staten.

Det er efterskolen, som på vegne af eleven/forældrene søger Uddannelsesstyrelsen om statslig elevstøtte.

Elevstøtten beregnes på grundlag af forældreindkomsten/husstandsindkomsten 2 år før skolestart.  Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst og uden hensyn til eventuelle fradrag.

Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med samt denne forældres eventuelle samlever.

Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Uddannelsesstyrelsen, som så foranlediger et nyt støttebeløb bliver beregnet.

Man kan via nedenstående link se en samlet oversigt over reglerne om husstandsindkomst. Oversigten er udarbejdet af Efterskoleforeningen.

Oversigt over regler om elevstøtte, husstandsindkomst m.m.