Supplerende elevstøtte

Individuel supplerende støtte
For familier, hvis økonomiske situation er blevet væsentligt forandret i forhold til situationen to år tidligere på grund af fx arbejdsløshed, sygdom, eller hvis samboende flytter fra hinanden under efterskoleopholdet, er der mulighed for at få en individuel forhøjelse af elevstøtten og dermed nedsættelse af skolepengene. Læs mere om individuel supplerende elevstøtte på efterskole-foreningens hjemmeside.

Alle efterskoler (her i blandt jo også Elbæk Efterskole) har fået et beløb – såkaldt individuel supplerende elevstøtte – til rådighed til nedsættelse af skolepengene for enkelte af skolens elever. Hvis man skal i betragtning til individuel supplerende elevstøtte, skal man som forældre fortælle skolen om den særlige situation man er havnet i og høre om det giver mulighed for nedslag i betalingen.

Stipendier
Efterskoleforeningen administrerer en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge.

Stipendierne kan søges af de unge og forældrene via UU-vejlederen.