Indmeldelsesblanket

Du kan downloade og udskrive en indmeldelsesblanket her: 

Download indmeldelsesblanket

Du kan enten udskrive blanketten og udfylde den i hånden eller du kan udfylde blankettens felter med det samme og derefter udskrive den udfyldte blanket.

Det er vigtigt, at du/I underskriver med egen underskift på blanketten,  da du/I derved tilkendegiver, at de oplyste informationer er korrekte*. Der må IKKE skrives under på computeren, da den digitale underskift ikke er gældende/gyldig. 

Hvis dine forældre har fælles forældremyndighed, men IKKE bor på samme adresse, skal begge forældre skrive under.

Du kan sende blanketten pr. post eller som scannet dokument pr. mail til info@elbaekefterskole.dk

Hvis vi kan tilbyde dig en plads, når du indmelder dig, skal optagelses-gebyret på 1500 kr. betales senest 8 dage efter, at du eller dine forældre har modtaget bekræftelsen på mail fra os.

Har vi ikke modtaget betalingen den ottende dag, så forbeholder vi os retten til at annullere indmeldelsen, og slette den optagede elev fra vores liste.

* Vi opbevarer maximalt mail-adresser i et år.