Indmeldelsesblanket

Du kan downloade og udskrive en indmeldelsesblanket her:

Download indmeldelsesblanketten her

Du kan enten udskrive blanketten og udfylde den i hånden eller du kan udfylde blankettens felter med det samme og udskrive den udfyldte blanket.

Det er vigtigt, at du/I underskriver blanketten, da du/I derved tilkendegiver, at de oplyste informationer skrevet er korrekte.  

Du kan sende blanketten pr post eller som scannet dokument pr. mail til kontor@elbaekefterskole.dk