Inklusion på Elbæk Efterskole

  Inklusionstilbud

  På Elbæk Efterskole vægter vi den boglige undervisning højt. Derfor tilbyder vi ekstra faglig undervisning til elever i både 9. og 10. klasse, der har behov for det og ønsker det.

  Støtte

  Skolen tilbyder ikke specialundervisning. Men for elever, der har brug for ekstra støtte sammensætter vi en individuel plan, som skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.

  Individuel undervisningsplan

  Vores målsætning er, at elever med ønske om ekstra støtte ved skoleårets start, kan præsenteres for en individuel udviklingsplan, der er godkendt af skole, forældre og elev. Det kræver, at forældrene senest til oplysningsmødet (“kommende elevers aften”) i februar/marts gør skolen opmærksom på deres barns eventuelle vanskeligheder.

   

  Inklusions-støtte i forhold til det faglige:

  • Støtten retter sig mod de primære fag dansk, matematik og engelsk

  • Støtten retter sig efter elevens individuelle behov

  • Støtten kan være individuel undervisning, undervisning på små hold eller to-lærerordning i klassen

  • Der foretages en løbende evaluering for at optimere elevens udvikling

   

  Inklusions-støtte på det personlige plan:

  • Kontaktlæreren har ansvar for, at eleven kan overskue hverdagen

  • Personlige samtaler støtter den faglige udvikling

  • Uddannelsesvejlederen følger eleven nøje og hjælper med overgangen til den videre uddannelse