FORRETNINGSFØRER

Elbæk Efterskole søger en engageret og alsidig forretningsfører med tiltrædelsepr. 01. august 2021.

Vi er en boglig almen efterskole med hovedfokus på gymnastik, idræt og musik. Vi har 145 elever på skolen og er ca. 35 ansatte. Hvis du godt kan lide at arbejde med bogholderi, regnskaber og budgetter – og være central talknuser, har du nu muligheden for at blive en del af et dynamisk efterskolemiljø. Vi er en rummelig arbejdsplads med frihed under ansvar og en uformel omgangstone. Dine primære opgaver vil være at have det overordnede overblik over skolens økonomi og administration.

Vi søger en forretningsfører med kompetencer indenfor følgende områder

 • Økonomisk grunduddannelse og god regnskabserfaring
 • Bogholderi, debitor, kreditor lønregnskab mv.
 • Økonomistyring, budgetlægning, kvartalsopfølgninger og formidling af disse til ledelse / bestyrelse / kolleger
 • Kontraktforhandling og forretningsmæssig sparsommelighed
 • Skoleadministration, behandling af elevdata, forældrekontakt m.m.
 • Formidling af regnskabs-, nøgletals-, budgetforståelse m.m. til skolens bestyrelse, daglige ledelse og kollegaer

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af

 • Bogføring, debitor- og kreditorstyring, likviditetsstyring, afstemninger m.m.
 • Udarbejdelse af budgetter samt budgetopfølgning.
 • Årsrapport – herunder aflæggelse af regnskab med specifikationer med ledelsesberetning til revisor.
 • Elevadministration via administrationssystemet KOMIT og ViGGO
 • Administration af ’Hold og Karakterer’ ifm. skriftlige og mundtlige prøver via KOMIT
 • Lønadministration iht. overenskomst for lærere, samt teknisk-/adm. personale m.m. via KOMIT
 • Lønafstemninger i KOMIT-modulet ’Finans og Skat’
 • Offentlige indberetninger og refusionsansøgninger
 • Opfølgning på ny lovgivning
 • Aftalestyring – herunder forsikringer, administration og større indkøb
 • Ledelsesinformation og nøgletal, herunder forberedelse af dagsordner og materialer til bestyrelsen
 • Sekretær for skolens bestyrelse

Som nøglemedarbejder og person

 • Tager du ansvar og er selvstændig
 • Er du initiativrig, serviceminded og løsningsorienteret
 • Har du stor sans for såvel detaljer som det overordnede
 • Kan du skabe overblik og arbejde struktureret – også på de travle dage
 • Har du flair for at arbejde med deadlines
 • Er du fleksibel og har lyst til løbende at sætte dig ind i ny lovgivning
 • Kan du møde unge mennesker med åbent sind og anerkendelse

Stillingen som forretningsfører er på fuld tid 37 timer ugentligt. Elbæk Efterskole tilbyder gode arbejdsvilkår og god løn i relation til kvalifikationer og anciennitet med afsæt i Efterskoleforeningens løn og pensionsvilkår for forretningsførere.

Lyder ovenstående som noget for dig, så send din ansøgning, og CV med relevante bilag pr. mail til: aj.elbaek@gmail.com

Hvis du har lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte forstander Rasmus Clausen eller forretningsfører Flemming Fabricius Petersen på tlf. 7566 9057.

Ansøgningsfristen er d. 4. maj 2021.