Vi søger to lærere til d. 1. august

Elbæk Efterskole søger to lærere hhv. til pigegymnastik og til tysk sammen med enten matematik eller fysik/kemi.

Lærer søges til tysk, matematik, fysik-kemi, fodbold m.m.

Vi får efter sommerferien brug for en engageret og dedikeret tysklærer, som også kan undervise i enten matematik eller fysik-kemi. Vi vil gerne have en lærer, som har linjefag i tysk og som derudover enten har linjefag i matematik eller fysik/kemi – eller som har tilsvarende kvalifikationer og som kan undervise på 10. kl. niveau.

Lærer søges til pigegymnastik kombineret med undervisning i et bogligt fag som f.eks. tysk, matematik eller fysik-kemi

Vi får ligeledes efter sommerferien brug for en engageret gymnastiklærer, som kan stå for pigegymnastik. Vi har meget fokus på gymnastik på skolen og har tradition for at deltage i 16-24 opvisninger i løbet af skoleåret.

NB: STILLINGEN SOM LÆRER I PIGEGYMNASTIK ER BLEVET BESAT!

Gymnastik

Valgfag m.m.

Vi ser meget gerne, at vores nye lærere kan kombinere hhv. den boglige undervisning og gymnastikundervisningen med også at undervise i vores valgfagsblok (gerne fodbold, løb eller lign.), teaterfag (teateropsætning, drama, teatersport m.m.) eller andre valgfag. Hvis du/I har en passion for f.eks. mediefag, IT, innovation, skak, spansk er det valgfagsmuligheder, som tidligere har været udbudt og som nemt kan passes ind igen.

Desuden har vi pt. to skolerejser til tysktalende lande: Skirejse til Østrig og Kulturrejse til Berlin.

På Elbæk Efterskole har eleverne en del obligatoriske boglige fag, bl.a. er fysik-kemi og tysk obligatoriske fag for alle skolens elever. Desuden er gymnastik et obligatorisk fag. Herudover tilbyder vi en bred vifte af valgfag, som eleverne kan sammensætte deres egen linje ud fra.

Vi er – kort fortalt – en grundtvigsk efterskole med 144 elever og vi lægger vægt på fortælling, sang, musik, fællesoplevelser og ikke mindst gymnastik og idræt. Skolen er velholdt og ligger naturskønt mellem Horsens og Odder og tæt på Århus.

Der kan evt. læses mere om skolen her på vores hjemmeside: www.elbaek-efterskole.dk

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation med tiltrædelse d. 1. august 2021.

Yderligere oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skolens forstanderpar Annette Støckel (as.elbaek@gmail.com) eller Rasmus Clausen (rc.elbaek@gmail.com)

Ansøgning sendes hurtigst muligt, dog senest d. 21. juni kl. 12.00 til: rc.elbaek@gmail.com