Personale – oversigt

Ledelse

Berit Bennett Andersen
Annette Støckel
Forstander
Rasmus Clausen
Rasmus Clausen
Forstander

Administration

Flemming Fabricius Petersen
Flemming Fabricius Petersen
Forretningsfører
Laura Legarth Søgaard
Laura Legarth Søgaard
Kommunikationsansvarlig (På barsel i skoleåret 20/21)
Vinnie Kristensen
Vinnie Kristensen
Kontorassistent

Undervisere

Andreas Svane Jørgensen
Gymnastik, Spring og Unge i Front-uddannelse
Anne Mette Rasmussen
Anne Mette Rasmussen
Dansk, Kristendom, Skolevejleder, Design, Syning
Berit Bennett Andersen
Berit Bennett Andersen
Engelsk, Basketball, Løb
Berit Petersen
Berit Petersen
Tysk, Dansk
Christian Toft Paaske
Christian Toft Paaske
Fysik/Kemi, Matematik, Naturfag, Idræt, Løb, Håndbold, Spinning,
Esben Hoffer Henriksen
Esben Hoffer Henriksen
Dansk, Engelsk, Musik
Esther Skibsted
Esther Skibsted
Tysk, Engelsk, Skolevejleder, Lektiecafé
Jens Peter Hansen
Jens Peter Hansen
Matematik, Samfundsfag, Historie, Fodbold, Cykling, Skolevejleder
Jeppe Borg Høj
Gymnastik, spring og dans
Laura Legarth Søgaard
Laura Legarth Søgaard
Engelsk, Håndbold, Fodbold
Line Vonsek
Line Vonsek
Dansk, Musik, Kreativt værksted
Martin Klogborg Jensen
Martin Klogborg Jensen
Matematik, Fysik/Kemi, Volley
Mathilde Haunstrup Jensen
Gymnastik
Nicole Fuhr Luik
Nicole Fuhr Luik
Tysk, Dans
Peter Bødker Olesen
Matematik, Fysik/Kemi, Løb, Basketball, Volley, Cykling
Thomas Alnor
Thomas Alnor
Matematik, Tysk, Engelsk, Løb, Musik

Timelærere

Daniel Burgdorf Madsen
Fodbold
Martin Yan Hansen
Spring

Praktisk personale

Karin Dalsgaard
Karin Dalsgaard
Pedelmedhjælper
Laila Jørgensen
Rengøringsmedhjælper
Lone Møller Krogh
Rengøringsmedhjælper
Rene Frederiksen
Rene Frederiksen
Pedel

Køkken

Anette Rindom Nielsen
Anette Rindom Nielsen
Køkkenleder
Anette Truelsen
Køkkenmedhjælper
Dorrit Hein Vase
Køkkenassistent
Lisa Guldmann
Lisa Guldmann
Kok
Lotte Gravesen
Køkkenmedhjælper (deltid)
Lotte Hansen
Lotte Hansen
Køkkenmedhjælper