Ledige lærerstillinger

Vi søger lige nu (opslået d. 12/3-2019) 3 lærere og en barselsvikar til bl.a. klaverspil, dansk, engelsk og gymnastik 

Vi har to gymnastiklærere, som har søgt nye udfordringer, en enkelt lærer som er på barselsorlov og endnu en lærer, som går på pension. Derfor søger vi nu deres afløsere. Vi er klar til at kombinere de fratrædende læreres fag på nye måder.

Vi får til næste skoleår brug for lærere, som

– kan spille klaver til morgensang og sangtimer

– kan undervise i henholdsvis pige- eller drengegymnastik

– kan undervise i f.eks. dansk, engelsk eller matematik

– har flair for IT

– kan stå for praktikvejledning

– evt. kan undervise i Cambridge-engelsk

– kan undervise i et bredt udvalg af vores valgfag

– kan være voksne forbilleder for unge mennesker

– vil indgå i tilsynsordningen med arbejdsglæde og ansvarlighed

– vil være Efterskolelærere med stort E

Klavervirtuos

Vi vil gerne have en lærer, som kan spille til morgensang og sangtimer. Vi vil nemlig fortsat fastholde sang som fællesskabs-dannende fag. Vores nye klaver-spillende lærer kommer til at indgå i et team af lærere, som står for fællessang. Det er et helt centralt omdrejningspunkt i vores “Efterskole-DNA” at vi synger sammen.

Pigegymnastik og drengegymnastik

Vi vil gerne have to gymnastiklærere, som har rigtig gode evner (gerne opnået gennem instruktør-/trænergerning i DGI eller DGF) i forhold til at undervise i gymnastik. Vores to nye lærere skal være med til at fastholde og videreudvikle vores gymnastik-profil. Ud over at varetage obligatorisk gymnastik skal man som lærer indgå i gymnastiklærer-teamet og være med til at opbygge en varieret og seværdig opvisning.

Boglige fag

Vi ser meget gerne, at alle vores lærere (både dem, som kan spille klaver og lave gymnastik) kan kombinere deres undervisning med også at undervise i boglige fag. Vi vil gerne fortsat gerne kunne profilere os som en boglig efterskole og vil derfor gerne have lærere, som har linjefag (eller tilsvarende) i forhold til de boglige fag.

De fratrædende lærere har i forhold til boglig undervisning bl.a. stået for dansk, engelsk, Cambridge-engelsk, italiensk for begyndere, læsevejledning, dansk som andetsprog og matematik.

Valgfag

Der er for alle lærere mulighed for fag i vores valgfagsblok, hvor der kan blive tale om forskellige kombinationer med f.eks. teater, fodbold, spring, rytmisk gymnastik, spinning, musik, fitness, billedkunst, papirværksted, sølvkædeværksted, hjemkundskab/madlavning, basketball eller andre idrætsfag. Måske har du et for os helt nyt valgfag.

At være efterskolelærer

Vi søger samlet set nogle initiativrige og fagligt velfunderede lærere, som brænder for deres fag og som kan tænde unge mennesker. Lysten til engageret at arbejde med 15-17-årige i en pulserende efterskolehverdag er en forudsætning.

På Elbæk Efterskole har eleverne en del obligatoriske boglige fag, bl.a. er fysik-kemi og tysk obligatoriske fag for alle skolens elever. Herudover tilbyder vi en bred vifte af valgfag, som eleverne kan sammensætte deres egen linje ud fra.

Vi er – kort fortalt – en grundtvigsk efterskole med 144 elever og vi lægger vægt på fortælling, sang, musik, fællesoplevelser og ikke mindst gymnastik og idræt. Skolen er velholdt og med gode idrætsfaciliteter. Den ligger naturskønt mellem Horsens og Odder og tæt på Århus. Når vi skal forklare det ultrakort, siger vi om os selv, at vi er en boglig efterskole med vægt på gymnastik, idræt og musik.

Ansættelse

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation med tiltrædelse d. 1. august 2019. Den ene stilling er et barselsvikariat.

Der kan evt. læses mere om skolen her på www.elbaek-efterskole.dk

Yderligere oplysninger og evt. materiale om skolen kan fås ved henvendelse til en af skolens forstandere Annette Støckel (as.elbaek@gmail.com) eller Rasmus Clausen (rc.elbaek@gmail.com).

Ansøgning hurtigst muligt

Ansøgning sendes snarest muligt dog senest d. 10. april 2019 kl. 18 til:

Elbæk Efterskole

Att.: Annette Støckel og Rasmus Clausen

Elbækvej 53

Elbæk

8700 Horsens

tlf. 75 66 90 57

fax 75 66 91 78

e-mail til brug for indsendelse af ansøgning: as.elbaek@gmail.com