sten_med_navn_3_Underside

Skolekreds

Skolekredsen er vores juridiske og ideologiske bagland. Alle, der positivt vil arbejde for skolen og dens virksomhed, kan optages som medlemmer af skolekredsen.

Hvem kan være med i skolekredsen?

Hvis man ønsker at være med, skal man søge om optagelse i skolekredsen. Alle, der er myndige og positivt vil arbejde for skolens virksomhed, kan være medlem af skole-kredsen mod betaling af det årskontingent, der fastsættes af skolens ordinære generalforsamling.

Medlemsskab

Bestyrelsen godkender medlemsskabet på et bestyrelsesmøde efter ansøgningen er modtaget. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for ønsket om optagelse samt navn og adresse.Medlemskab giver adgang og stemmeret på skolens generalforsamling. Ansatte har adgang til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Rettigheder som medlem

Medlemmerne af skolekredsen har ret til indsigt i årsrapporten, der forelægges på generalforsamlingen, samt drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Det årskontingentet, man betaler som medlem af skolekredsen, er driftsindtægt for skolen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.