Undervisningsmiljøundersøgelse

Vi skal som skole med jævne mellemrum foretage en undersøgelse af vores undervisningsmiljø. Det kan være en undersøgelse af de fysiske forhold som indeklima, bordhøjde, lys m.m. Det kan også være en undersøgelse af de sociale forhold som f.eks. om man som elev føler sig tryg, føler sig accepteret o.s.v.

I 2017 havde vi netop fokus på elevtrivsel. Undervisningsmiljøundersøgelsen i 2017 er udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Ved hjælp af DCUM’s talmateriale kan der trækkes sammenligninger til undersøgelser foretaget på andre skoler, som har brugt de samme måleparametre.

Et udpluk fra undersøgelsen viser f.eks. at samlet set er størstedelen af eleverne glade for at gå på skolen. 84,6 % af drengene er således ’Tit’ eller ’Meget tit’ glade for skolen, mens det gælder for 94,7 % af pigerne.

Undersøgelsen viser også, at eleverne i overvejende grad også er glade for deres klasse. 87,8 % af drengene er således ’Tit’ eller ’Meget tit’ glade for deres klasse, mens det gælder for 81,4 % af pigerne. Som et lille indspark kan det være værd at bemærke, at markant flere angiver, at de ’Meget tit’ er glade for skolen end at de ’Meget tit’ er glade for deres klasse. Det gælder for både drenge og piger. Det afspejles nok således i besvarelserne, at vi på Elbæk Efterskole ikke har så meget fokus på tilhørsforholdet til den enkelte klasse. Vi lægger oftest størst vægt på tilhørsforholdet til skolefællesskabet som helhed.

Du kan læse hele rapporten ved klik på linket – Elevtrivselsmåling 2016/2017 for Elbæk Efterskole