Fuldførelsestid m.m.

Offentliggørelse af fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald m.m.

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. på deres hjemmeside offentliggøre elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.

Sådan gør du

Ved at klikke på nedenstående link kommer du ind på nogle af  Undervisningsministeriets hjemmesider, der viser denne statistik. ‘Uddannelsesstatistik’ er Undervisningsministeriets primære kanal for data og statistik inden for ministeriets politiske område (datavarehuset). ‘Uddannelsesstatistik’ indeholder en stor del offentligt tilgængeligt data og statistik inden for grundskoleområdet, det gymnasiale område samt erhvervsuddannelsesområdet.

*

Uddannelsesstatus 9 mdr. viser andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse og andelen der ikke har været i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. klasse.

*

Andel af en ungdomsårgang der forventes at få en uddannelse viser hvor stor en andel af en ungdomsårgang, som 8 år efter 9. klasse, forventes at få en uddannelse.

*

Overgang til ungdomsuddannelse, 15 mdr. viser hvor stor en andel af eleverne, som 15 måneder efter 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse, STU og KUU) for én kommune.