Uddannelsesvejledning

Vejledere:
Uddannelsesvejledningen varetages af Esther Skibsted, Nicole Luik og Jens Peter Hansen, der alle har taget vejlederuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Formål:
Eleverne skal have mulighed for at tilegne sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder for derigennem at blive i stand til at træffe bevidste og selvstændige valg.

Organisering:
Vejledningen på skolen har såvel kollektive som individuelle aktiviteter, ligesom der er elementer, der er målrettet hhv. 9. og 10. kl. Hver vejleder har ansvaret for halvdelen af eleverne, når det gælder den individuelle vejledning.

Indhold:
• Minimum to individuelle samtaler i løbet af skoleåret
• Særlig fælles orientering om 10. klasse og ungdomsuddannelserne for elever i 9. klasse
• Individuel hjælp til udfyldning af uddannelsesplaner og ansøgningsskemaer
• Evt. besøg på relevante uddannelsesmesser
• Mulighed for erhvervspraktik i ferieuger. Man skal selv sørge for praktikplads
• 1 ugers obligatorisk brobygning for 10. klasse

Forældresamarbejde:
• Mulighed for direkte og telefonisk rådgivning
• Skriftlig information om skoleårets vejledningsaktiviteter
• Forældreaften med orientering om uddannelsessystemet, der vil denne aften også være mulighed for at tale med vejlederne.

Yderligere oplysninger og hjælp vedrørende uddannelse kan findes ved link til eVejledning:

banner-moerkeblaa--tlf-web--copy