Info til elevholdet 2019-20

Se de forskellige informationer i undermenuerne.

 

Der kommer løbende informationer på vores hjemmeside, men også via Facebook. Hver årgang har deres egen Facebook-gruppe, hvor vi skriver lidt forskellige informationer ud – eleverne godkendes af skolen som medlemmer af gruppen. Find gruppen her

Ligeledes er der oprettet en forældre Facebook-gruppe, hvor alle forældrene kan anmodes om medlemsskab – og bliver godkendt af skolen. Denne Facebook-gruppe bruges ligeledes til at videregive forskellige informationer fra skolen og til, at I kan komme i kontakt med hinanden i forbindelse med planlægning af elevfester, kørselsordning, m.m.  Find gruppen her