Info til elevholdet 2022-23

Se de forskellige informationer i undermenuerne.

Der kommer løbende informationer på vores hjemmeside, men også via Facebook. Hver elevårgang har deres egen Elev-Facebook-gruppe, hvor vi skriver lidt forskellige informationer ud – eleverne godkendes af skolen som medlemmer af gruppen.

Ligeledes er der oprettet en Forældre-Facebook-gruppe, hvor alle forældrene kan anmode om medlemskab – og bliver godkendt af skolen. Denne Facebook-gruppe bruges ligeledes til at videregive forskellige informationer fra skolen og til, at I kan komme i kontakt med hinanden i forbindelse med planlægning af elevfester, kørselsordning, m.m. 

Feriekalenderen viser i oversigt, hvilke dage og uger, der er skolegang og ligeledes, hvornår der er ferie.

Årskalenderen viser i lidt mere detaljeret form, hvilke forskellige ting, der foregår hen over skoleåret. Som forældre og elever skal I dog altid være opmærksomme på, at vi hvert år får flere rettelser til kalenderen. Det kan være opvisninger, som flyttes; det kan være nye aktiviteter, som sættes ind; det kan være fridage, som flyttes væk fra en weekend; det kan være prøvedage, som ændres osv. osv.

Årskalenderen kommer senere.