Gl. Elev Dag og Jubilæums-gensynsdag 

Lørdag d. 25. April 2020

Grundet Sundhedsstyrelsens anbefalinger og påbud, er vi desværre nødt til at sige, at det er med alle forbehold, når man læser begge invitationener (til jubilarerne og til de andre årgange) til Gl. Elevdag 2020. Vi håber selvfølgelig meget, at vi kan gennemføre dagen som planlagt eller rykke datoen til senere, hvis dette bliver en mulighed. Vi skal nok holde jer opdateret ligeså snart, at vi ved mere, men sæt indtil videre et forsigtigt kryds i kalenderen.

Vi ved fortsat ikke om Gl. Elevdag 2020 bliver til noget grundet den nye forlængelse af lukning af Elbæk Efterskole, men vi skal nok melde noget ud ligeså snart, at vi ved om dagen bliver afholdt eller ej.

Jer, der er jubilarer skal vente med at betale indtil selve dagen, så I skal IKKE overfører penge til vores mobilepay. I SKAL dog stadig tilmelde jer via MAIL – kontor@elbaekefterskole.dk med “navn” og “årgang”.

De af jer, der allerede har tilmeldt jer, skal selv holde øje med siden her, ift. evt. aflysning af arrangementet. Hvis du har betalt og vi må aflyse, bliver pengene naturligvis tilbagebetalt til dig.