Skitur i Østrig

I skoleåret 2021-22 rykker vi i uge 5 hele efterskolen til Østrig, hvor eleverne skal lære at stå på ski og tale tysk.

HUSK alle elever skal til årets skitur have et BLÅT sygesikringskort med! Det GULE sygesikringskort gælder ikke længere i Østrig, hvis man kommer til skade.

Forsikring i Østrig
Vi vil for god ordens skyld lige fortælle, at vi som skole har en kollektiv ulykkesforsikring på alle vores elever. Det skal dog nok pointeres, at der ikke er tale om en forsikring, der dækker på helt samme måde som en familieulykkesforsikring. Det er en ulykkesforsikring med en invaliditetsdækning på kr. 450.000,- og en tandskadedækning på kr. 12.000,- som de væsentligste elementer. Invaliditetsdækningen gælder for méngrader på 5% og derover. Desuden er der ved alvorlig sygdom og ulykke dækning af bl.a. hjemtransport.