Karaktergennemsnit

Offentliggørelse af karaktergivning

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. på deres hjemmeside offentliggøre karaktergivningen. Offentliggørelsen kan foretages ved henvisning til karaktererne på Undervisningsministeriets hjemmeside, der linker til grundskolekaraktererne.

Ved at bruge nedenstående link kommer man ind på en af Undervisningsministeriets hjemmesider, hvor Elbæk Efterskoles karaktergennemsnit og karakterfordeling er angivet. Ministeriets side åbner oftest med 9. klasse.

Du kan på denne side lave forskellige sammenligninger – herunder klikke ind på 10. klasse og finde andre skoleår. Du skal huske at trykke på både skoleår, klasse og fag for at få vist det, du ønsker at se.

Link til UVM-hjemmeside (UNI-C) vedrørende vedr. karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[609300]

Link til UVM-hjemmeside (UNI-C) vedrørende vedr. karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[609300]