Velkommen til gamle elever

Du kan læse mere under hovedmenupunktet “Kontakt/Gamle elever”

Der er “Gammel Elevdag” lørdag d. 14. april 2018

Gammel Elevdag er for alle tidligere elever og medarbejdere. Her er altid en særlig frokost-sammenkomst for gamle elver på jubilarhold dvs. 10, 15, 20, 25 og 30-års jubilarer. “Overjubilarer” er elever, der har over 30 års jubilæum, og I er velkomne til den særlige frokostsammenkomst hvert år.

 

Invitation til “gamle” elever – ikke jubilarer.

 

Invitation til “gamle”elever – jubilarer