Faglig dygtiggørelse

På Elbæk Efterskole sigter undervisningen i alle fag mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse.

Det overordnede mål er at udvikle elevernes såvel almene som personlige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til mange sideordnede undervisningsforløb forventes det, at eleverne er aktive, velforberedte og motiverede.

Undervisningens forløb tilrettelægges i henhold til årsplanen så 41 kursusuger består af mindst 5 hele undervisningsdage og den 42. uge består af 4 undervisningsdage. Der vil være undervisning, der er tilrettelagt til afvikling i weekender, ligesom der vil være undervisningsfrie hverdage.

Der er flere anderledes uger med f.eks. en friluftsuge, en uge med musikalske og dramatiske udfoldelser, emneuger med f.eks. kunst eller kursus- og faguger, hvor eleverne kan fordybe sig i et enkelt fag. Der er et alpint skikursus i Østrig med østrigske skilærere, en kultur- og sprogrejse til Berlin diverse gymnastikopvisninger og meget mere.

  • På Elbæk har vi øje for dit talent