Fællesskab Elbæk Efterskole

Værdigrundlag

Vi er en efterskole der vægter vores værdier højt.

Dansk kulturhistorie, livsmod og glæde ved livet

Elbæk Efterskole er en grundtvigsk skole med rod i dansk kulturhistorie. Den grundlæggende idé bag skolens virksomhed er, at alle skal udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar.

 

Samvær og bidrag til fællesskab

Det enkelte menneske er ikke kun noget i kraft af sig selv, men i allerhøjeste grad i kraft af samværet i et forpligtende fællesskab. Den enkeltes bidrag er centralt.

 

Personlig udvikling

Den personlige udvikling går hånd i hånd med udviklingen af fællesskabet. Det enkelte menneske og de fællesskaber, det indgår i, er på en og samme tid både hinandens modsætninger og forudsætninger.

 

Engagement, samliv og forpligtelse

At tale sammen, at leve sammen og at handle sammen udvikler både den enkelte og fællesskabet. Den fælles forpligtelse er derfor, at alle engagerer sig i livet på skolen. At gøre en forskel både i sit eget liv og i andres kræver et personligt engagement.